Helse, miljø og sikkerhet


Styret i Schouterrassen borettslag arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle beboere må sette seg inn i og følge husordensreglene som gjelder i borettslaget. Som beboer i borettslaget er du ansvarlig for å føre tilsyn med egen leilighet. Styret gjennomfører jevnlig HMS-sjekk av leilighetene. Det er viktig at du som beboer/andelseier til enhver tid følger opp forhold i egen leilighet. Nedenfor er det listet opp viktige områder du må kontrollere jevnlig. Hvis du finner avvik som du ikke selv klarer å rette, eller om du er usikker på noe, kontakt styret så hjelper vi deg.

Brannsikkerhet

Brannvarsler

Det skal være minst én brann-/røykvarsler i hver leilighet, og det anbefales å ha flere. Test røykvarslerne en gang i måneden ved å trykke på testknappen. Du bør også jevnlig teste at røykvarslerne detekterer røyk ved å tenne en spesialfyrstikk («røykstikker»). Batteriet bør skiftes en gang i året (gjelder ikke forseglede brannvarslere med 10-års-batteri, montert i 2017). 

Brannslukker

Det skal være minst ett brannslukkingsapparat i hver leilighet. Kontakt styret dersom du ikke har brannslukkingsapparat i leiligheten. Pulverapparater bør vendes noen ganger i året. Løft opp apparatet og snu det på hodet. Hvis du legger øret inntil hører du lyden av pulveret som flytter seg. Trykkindikatoren på apparatet skal være innenfor grønt område. Kontakt styret hvis indikatoren er utenfor grønt område eller du er i tvil.

Rømningsveier

Balkongene er rømningsveier. Kontroller at det er fri tilgang for å rømme over balkongskille eller gjennom rømningsluke i 5. etasje. Endeleiligheter og midtleiligheter uten balkong har rømning ut på naboens balkong via vindu. Kontroller at vinduet lar seg åpne. Det skal ikke hensettes noen gjenstander som hindrer rømning over skillevegger, gjennom rømningsluker eller gjennom vindu. Hvis du finner en rømningsvei som er helt eller delvis blokkert, kontakt styret.

Ryddige fellesarealer

Det er ikke tillatt å hensette eiendeler i oppgangen eller kjellergangene. Ryddige fellesarealer er viktig ved en eventuell evakuering.

Branninstruks

BRANNINSTRUKS FOR SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG

Elektrisk anlegg

Andelseier er ansvarlig for at det elektriske anlegget i sikringsskapet og leiligheten er i forsvarlig stand, fra og med første hovedsikring i sikringsskap. Anlegget bør kontrolleres av elektriker med jevne mellomrom. Kontakt også elektriker dersom du opplever at sikringer ofte går, jordfeilbryter ofte slår ut, blinkende eller flimrende lys, enhver antydning til at det lukter brent, kontakter som er brune/svidde, eller lys, stikkontakter eller annet ikke virker.

Vann og avløp

Sjekk for lekkasjer

Sjekk jevnlig for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, vaskemaskin og vask på kjøkken og bad.

Avløp i bad

Sjekk sluk i badegulvet. Ta av risten og pakningslokket og rengjør avløpskoppen minst 1-2 ganger i året.

Avløp på balkong

Hvis din leilighet har balkong, sørg for at avløpene er synlige og at vann renner til avløpet. Hold avløpet rent gjennom hele året.

Ventilasjon og lufting

Ventilasjon i kjøkken og bad

Blokkene har naturlig avtrekk. Det skal ikke være montert elektrisk vifte/ventilator tilkoplet avtrekk. Kun ventilator med kullfilter er tillatt. Kontroller at ventil er åpen, og rengjør ventil/avtrekk. Kontroller at det er avtrekk, for eksempel ved å holde et papir foran ventilen og se at det beveger seg.

Lufteventiler og lufting

For å få god utskifting av luft og transport av fukt, må lufteventiler i vinduer og vegger stå mest mulig åpne. Ved lufting i den kalde årstiden bør ikke vinduer stå åpne over lengre tidsrom – nedkjøling av vegg- og gulvflater kan føre til fukt og fuktskader. Radiatorene er vannfylte – ved lufting i minusgrader må radiatoren være på for å unngå at radiatoren fryser, sprekker og gir store vannskader.