Informasjon om vedlikeholdsprosjektet for røranlegg og bad

Sist oppdatert: 19.06.2019

Generalforsamlingen har vedtatt utskifting av alle avløpsrør og vannrør og rehabilitering av alle bad i borettslaget. Byggestart var i november 2018 og etter planen skal alle leiligheter være ferdige innen jul 2019. Her samler styret informasjon om prosjektet og noen vanlige spørsmål og svar.

 

Aktuelle dokumenter (omvendt kronologisk rekkefølge):

Prosjektgjennomføringen:

Beslutningsprosessen:

 

Når holdes beboermøte for min oppgang?

Beboermøte for alle blokkene er allerede avholdt. Etter beboermøtet har du fått utdelt en beboermappe fra entreprenøren Sansbygg med viktig informasjon og alle viktige datoer.

Hva koster det?

Budsjettet fra forprosjektet gir en totalkostnad på 77 530 000 kr, og Generalforsamlingen har vedtatt dette som låneramme for prosjektet. Den endelige kostnaden er forventet å bli noe lavere enn dette, men så lenge dette ikke er sikkert før prosjektet er ferdigstilt forholder vi oss til budsjett-tallene. Kostnaden fordeles på andelseierne etter den vedtatte fordelingsbrøken i borettslaget. Prosjektet lånefinansieres, og fører til økning av andel fellesgjeld og innkrevde felleskostnader. 

Tabellen viser budsjettert økning i månedlige felleskostnader og andel fellesgjeld for ulike leilighetsstørrelser. I beregningen er det lagt til grunn budsjettert totalkostnad på ca. 77 mill kr, rente på 3 % og nedbetalingstid på 30 år.

NB: Beregnet økning er på fellesgjeld og felleskostnader slik de var da budsjettet i forprosjektet ble utarbeidet februar 2017. Lånet utbetales i flere deler. Per mars 2019 er 45 mill. kr av rammen på 77 mill. kr utbetalt. Siste utbetaling kommer i september/oktober 2019.

Boareal Økning i mnd. felleskostn. Økning i andel fellesgjeld
30–37 kvm. 589–653 kr 166 921–185 134 kr

49–55 kvm.

846–919 kr

240 030–260 648 kr

63–66 kvm.

1027–1069 kr

291 146–303 173 kr

84–88 kvm. 1320–1379 kr 374 392–391 058 kr

 

Hvem utfører arbeidet?

Sansbygg AS er engasjert som totalentreprenør. Norconsult AS er engasjert som borettslagets prosjektleder og byggeleder, og er borettslagets profesjonelle part overfor totalentreprenøren som utfører oppdraget. 

Hva er inkludert i fellesprosjektet?

Prosjektets omfang er omtalt som grunnpakken i forprosjektet og på informasjonsmøte og generalforsamling. Grunnpakken omfatter følgende:

  • Nye gulv i baderom: gamle gulv fjernes ned til originalgulv, ny påstøp, nye interne rørføringer, varmekabler, membran.
  • Nye vegger i baderom: ny membran og fliser på alle vegger. Ny dør eller tilpasning av eksisterende dør.
  • Tak i baderom: ny senket himling, gisplater på lekter.
  • Sanitæranlegg: alt eksisterende utstyr og innredning de- og remonteres unntatt klosett som leveres nytt som vegghengt med skjult cisterne. Entreprenøren vil tilby nytt utstyr (blandebatterier, dusjgarnityr, servantmøbel etc.) som beboertilvalg (faktureres, ikke del av grunnpakken).
  • Vannrør: alle rør skiftes ut, nye stoppekraner i leilighetene, det etableres rørskap og legges rør-i-rør-løsning så langt som mulig, nye synlige rør legges i forkrommet utførelse på vegg.
  • Avløpsrør: alle røropplegg og sluk skiftes.
  • Oppvarming i baderom: eksisterende radiatoranlegg fjernes og det monteres elektrisk gulvvarme (varmekabler).
  • El-anlegg i bad: omtrekking av elektrisk anlegg på bad, alt eksisterende elektrisk utstyr demonteres, ny 16 A kurs med jordfeilbryter til bad.
  • Ventilasjon: nye klaffventiler for avtrekk, luftekanalene renses.
  • Kjøkken: vann- og avløpsrør frem til armatur og vannlås i kjøkkenbenk skiftes ut.

Når blir arbeidet utført i min leilighet?

Arbeidet startet i oppgang 2 i november 2018 og følger så denne rekkefølgen på oppgangene: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Overordnet fremdriftsplan finner du i dokumentlisten øverst på siden. Aktuelle datoer for beboermøte, førbefaring, bestillingsmøte og byggeperiode får du gjennom informasjonsskriv og beboermappe fra Norconsult og Sansbygg.

Hvor lang tid tar det?

Når arbeidet starter i din leilighet kan du regne fire–fem arbeidsuker før badet igjen kan brukes. Vann og avløp i kjøkken kan du regne med å få tilbake etter ca. en uke (gjelder ikke kjøkken som er flyttet og tilkoblet via badet). 

Kan jeg bo hjemme mens arbeidene pågår?

Det blir lagt opp til at det skal være mulig å bo hjemme mens arbeidene pågår, men bokvaliteten blir naturlig nok dårlig. Du må regne med å være uten bad i fire uker og uten vann og avløp i kjøkken i en uke. Det er satt opp provisorisk dusj og toalett i byggeperioden. Dette finner du i brakke på fyrhustaket mellom oppgang 14 og 16. Rivearbeidene fullføres normalt i løpet av den første arbeidsuken. Det er rivarbeidene som skaper mest støv og støy.

Hva er arbeidstiden?

Vanlig arbeidstid er fra 07.00 til 17.00. I perioder vil det foregå mindre støyende arbeider frakl. 17.00 til kl. 19.00. Arbeider utover vanlig arbeidstid blir varslet fortløpende i oppgangene.Dette gjelder sannsynligvis mandag og tirsdag i riveukene.