Ombygging og oppussing

 

Før du som andelseier gjør arbeider i din leilighet som påvirker felles installasjoner eller konstruksjoner, må planen godkjennes av styret. Modernisering av bad, endringer på tekniske opplegg (radiatorer, ventilasjon, elektro, vann og avløp), og riverabeider skal du også søke styret om. Send en e-post til styret der du beskriver det planlagte arbeidet.


Det stilles særlige krav til orden ved oppussingsarbeider:

  • Støyende arbeider er ikke tillatt på helligdager og søndager. 
  • Ved støyende arbeider skal det settes opp oppslag med angivelse av leilighet, navn og kontaktinfo på oppslagstavlen i oppgangen. 
  • Av hensyn til rømningsveier og orden skal det aldri lagres materialer, søppel eller utstyr i fellesarealer inne eller ute.
  • Container eller avfallssekk kan plasseres på borettslagets eiendom i inntil 48 timer.
  • Andelseier som pusser opp skal holde trappeoppgangen og fellesarealene rene for støv og smuss fra oppussingen daglig. 
  • Eventuelle skader på fellesområder må varsles styret slik at utbedring kan avklares.
  • Ved stenging av vann/avløp som påvirker andre leiligheter skal dette også varsles i god tid på oppslagstavle i oppgangen.