Vaskerier


Fellesvaskeri ligger i kjellerne i blokkene. Det er to vaskerom i hver blokk.

Vasketider:

Mandag–fredag: 08.00–12.00 / 12.00–16.00 / 16.00–19.00 / 19.00–22.00

Lørdag: 09.00–12.00 / 12.00–15.00 / 15.00–18.00

Søndag: 12.00–14.00 / 14.00–16.00

 

Dersom vaskerommet ikke er benyttet etter 1/2 time ut i vasketiden, kan det fritt disponeres av andre beboere.

Vaskekort à kr 200,- kan kjøpes i Nærbutikken Schouterrassen, Schouterrassen 30. Åpen alle dager. Pris: kr 10,- per bruk av vaskemaskin/tørketrommel. 

Vaskelås med leilighetens nummer skal følge leiligheten. Denne benyttes på tavle i vaskeriet til reservasjon av vasketid. Låsen plasseres i ønsket vasketid og skal flyttes til "parkert" når den ikke benyttes, slik at andre beboere fritt kan benytte tiden istedet.

Dersom du mangler vaskelås, ber vi om at du tar kontakt med styret per epost eller ved å legge en lapp i styrets postkasse utenfor nr. 13.

Brukte vaskekort legges i bøtte merket brukte vaskekort i vaskeriet. Det er viktig at alle leverer tilbake vaskekortene etter bruk, da disse lades opp igjen og brukes på nytt.

Ordensregler i vaskeriene henger i hvert vaskerom og skal overholdes. Maskinene skal kun benyttes til vask av tøy, vaskemaskinene er ikke beregnet for sko, matter og store gjenstander.

Dersom det oppstår problemer med vaskekort, bes disse levert til styret, som videre kontakter leverandør.