Bygninger og vedlikehold

Sist oppdatert 15.06.2020

Schouterrassen borettslag består av fire lamellblokker á fem etasjer. Blokkene er tegnet av arkitekt Thorvald Christian Hauff og ble oppført i 1936 av murmesterfirmaet Brdr. Johnsen. Borettslaget har til sammen 315 andelsleiligheter, i størrelser fra 29 kvm til 88 kvm.

Vedlikehold og oppgraderinger

Styret arbeider kontinuerlig med planlegging og gjennomføring av vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen og tekniske anlegg.
 

Planlagt/pågående vedlikehold


2021

 • Bytte av enkelte vinduer og balkongdører som er i dårlig forfatning.

Vedlikeholdshistorikk


Oversikten viser større vedlikeholdsarbeider siden borettslaget ble etablert i 1997. I tillegg utføres mindre løpende vedlikehold i borettslaget etter behov. 

2020

 • Rehabilitering av taksluk.
 • Maling av vinduer, balkongdører, m.m.

2019

 • Utskifting av vann- og avløpsrør til alle bad og kjøkken og rehabilitering av alle bad. Utført av Sansbygg AS (totalentreprenør) og Norconsult AS (borettslagets bygge- og prosjektleder). Les mer i boligboken fra Sansbygg.
 • Retting av avvik på felles el-anlegg etter kontroll. Utført av EDA Elektro Data AS.

2018

 • Ny belysning med bevegelsessensor montert i alle sykkelrom. Utført av EDA Elektro Data AS.

2017

 • Tilkobling til fjernvarme og sanering av oljefyringsanlegg. Utført av Hafslund Varme og Enwa Support AS.
 • Ny el-kjele installert i fyringsanlegget. Utført av Jarotech AS.
 • Rørfornying (strømpetrekking) av bunnledninger for spillvann i alle blokkene, samt nye stakerør i kjeller på alle stammer. Utført av TT-Teknikk AS.
 • Retting av avvik på felles el-anlegg etter kontroll. Utført av EDA Elektro Data AS.
 • Nye brannslukkingsapparater og røykvarslere med 10-års batteri ble montert i alle leiligheter. Utført av Aktiv Brannvern AS.

2016

 • Brannslukkingsapparater ble montert i kjellerganger og vaskerier. Utført av Aktiv Brannvern AS.

2015

 • Støttemurer foran oppgangene 1 og 2 ble utbedret med påstøp og spekking. Utført av Trygt Gjort Maling & Bygg.

2014

 • Nytt betalingssystem til fellesvaskeriene. Utført av Roderik Jako.
 • Overflater i trappeoppganger ble flikket og reparert.
 • Utgangsdører i partallsblokkene (2–14 og 16–28) ble overflatebehandlet.

2013

 • Trapper og skiferheller ble reparert etter behov.
 • Nye kummer i fellesvaskeriene.

2012

 • Rehabilitering av fasader – muring og spekking.
 • Tak på partallsblokkene (2–14 og 16–28) ble skiftet. Utført av Nortekk.

2011

 • Alle vinduer ble malt 2010–2011. Listverk ble skiftet ut. 
 • Utvalgte balkongdører og vinduer skiftet, hovedsaklig i øverste etasje.

2010

 • Murvegger bak blokkene ble malt og ytterdører ble renset og oljet. Bakveggen på blokka 1–11 ble totalrehabilitert, øvrige blokker pusset etter behov.

2009

 • Filter og reduksjonsventiler ble montert på vanninntak i blokkene.
 • Kontroll og utbedring av el-anlegg. Utført av Harald Frogner AS.
 • Gulver i fellesvaskerier ble vasket, pusset og malt. Flekker og skader på veggene ble pusset opp.

2008

 • Søppelrommene ble pusset opp: Pusset, sparklet og malt.

2007

 • Oppgangene ble pusset opp: Pusset, sparklet og malt. 

2006

 • Kjellerdører ble malt.
 • Vannrør i kjellere ble skiftet ut, og nye stoppekraner ble montert og merket.
 • Bevegelsessensorer for belysning ble montert i sykkelboder og vaskerier. Jordfeilbrytere til alle leiligheter ble kontrollert og skiftet ut ved behov.

2005

 • Etterarbeider ble utført på balkongene som ble montert i 2001. Utført av TBO Haglinds.

2004

 • Det ble tettet rundt karmene på bakdører og kjellerdører med hensyn til brannsikring.

2003

 • Nye kjellerdører ble satt inn. Totalt 100 dører ble skiftet ut.
 • Ventilasjonskanaler ble feiet fra tak. Tilgjengelige ventiler i leilighetene ble feiet. Utført av Vefa AS.
 • Takene på blokkene 2–14 og 16–28 ble kontrollert. Sluk for takvann ble skiftet ut, og duesikring ble montert på balkongutstikkere i femte etasje.

2002

 • Uteområdene ble rehabilitert.
 • Nytt dørcallinganlegg ble montert. Utført av Oslo El-vakt.

2001

 • De gamle balkongene ble skåret ned og nye balkonger ble montert. Utført av TBO Haglinds. 
 • Nye postkasseanlegg ble montert.

2000

 • Baderommene ble rehabilitert. 50 mm rehabsluk fra Joti/Serres ble satt inn, og grenrør koblet på eksisterende avløpsrør. Vannrør ble byttet fra stammer i badet og lagt åpent til dusj, servant, toalett og vaskemaskin. Det ble lagt membran og fliser på gulv og to vegger.

1997

 • Omtekking av tak på blokkene 1–11 og 13–23. Tekket med Derbigum SP 4 mm. Alle soilhatter skiftet og luftepiper helbeslått med plastbelagte stålplater. Nye sluk til innvendige taknedløp montert. Utført av Nortekk med byggeledelse av Usbl.