Historien om Schouterrassen Borettslag

 

Den 17. februar 1997 fikk alle beboerne på Schouterrassen brev om at eiendommene var solgt til Sinsen Eiendom. Beboerne ba derfor Oslo kommune om å kreve forkjøpsrett på vegne av beboerne. Det ble deretter holdt blokkvise informasjonsmøter, hvor det ble dannet fire komiteer for å samle oppslutning til overtakelse. Senere ble det dannet et interimstyre før konstituerende generalforsamling. 

Konstituerende generalforsamling for Schouterrassen borettslag fant sted 9. april 1997. I dette møtet ble finansieringsopplegg og fordelingsnøkkel for borettslaget vedtatt. Da møtet ble satt var det til stede mellom 250 og 300 personer. Møtet ble ledet av Ivar Vågen, som også var styreleder fra 1997–2001. Avstemmingsresultatet var 234 JA, 15 ledige leiligheter JA, 40 ubesvarte NEI og 25 NEI til overtakelse.

USBL var en støttespiller for interimstyre i forbindelse med stiftelsen. De ble også valgt som forretningsfører i konstituerende generalforsamling 9. april 1997. Advokat Knut Sannem fra USBL redegjorde for forsamlingen om opprettelsen og stiftelsen av Schouterrassen borettslag.
 

Den 21. mai 1997 vedtok Oslo bystyre å bruke forkjøpsretten. Overtakelsen ble undertegnet 29. mai 1997 med virkning fra 1. juni 1997. Kostprisen for borettslaget var 95 millioner kroner.

Etter stiftelsen besto Schouterrassen borettslag av 315 leiligheter, hvorav 267 var eid av andelseiere. 48 leiligheter (inkludert legekontor i Schouterrassen 2) var eid av borettslaget. Borettslaget ble stiftet med låneopptak i Postbanken og innskuddskapital fra andelseierne.

Allerede ved stiftelsen av borettslaget var det klart at blokkene trengte vedlikehold, oppussing og modernisering. De sittende styrene har hele tiden fokusert på å videreutvikle Schouterrassen borettslag til å bli et godt, trygt og verdifullt sted å bo.

De første årene ble flere prosjekter tenkt ut og gjennomført:

 • Alle badene ble modernisert med nye sluk og membran på gulv og vegger i dusjnisjen.
 • De gamle balkongene ble skåret ned og nye balkonger ble montert.
 • Det ble lagt nytt tak på blokkene 1-11 og 13-23, på taket i blokk 1-11 vokste det bjørketrær på nesten 2 meter.
 • Hele området mellom blokkene - veilegemet - ble bygd om, og grøntarealene ble opparbeidet. Gamle veier langs blokkene 16-28 og 13-23 er nå gangveier.
 • Nye entredører ble montert.
 • Nye dører til hver leilighet.
 • Nye kjellerdører både innvendige og utvendige.
 • Fyringsanlegget ble modernisert og holder i dag høy standard.
 • Nytt callinganlegg.
 • Modernisering av radiatoranleggene i leilighetene.
 • Modernisering av belysning i fellesarealer.
 • Nye maskiner i vaskeriene.
 • Nye vannrør og isolering av alle rør i fellearealene.
 • Utvendig maling av alle vinduene i borettslaget.

 

Det sittende styret vil rette en stor takk til alle som bidro til å etablere Schouterrassen borettslag og spesielt til initiativtakerne i året 1997.

En spesiell takk til:

Ivar Vågen som var styreleder i perioden 1997–2001
Bård Westbye som var styreleder i perioden 2001–2015
Mie Vaa som var aktiv i styret og i opprettelsen
Arve Snare som var aktiv i opprettelsen og styret 1997–2017
Torleif Rath som var vaktmester og alt-mulig-mann i mange år
Erik Wikstrøm som har donert en flott plakett som er montert ved styrerommet

Schouterrassen borettslag