Sinsenparken Vel


Sinsenparken ligger på taket av garasjeanlegget mellom Schouterrassen og Olaf Schous vei. Dette er et aktivitets- og rekreasjonsområde for nærmiljøet og brukes til lek, ballspill, mosjon, hundelufting, solbading, grilling, sosiale sammenkomster og annen rekreasjon.

Sinsenparken Vel ble opprettet for å ivareta interessene til beboerne rundt Sinsenparken. Velet het tidligere Aksjon Sinsenparken og sørget blant annet for å stoppe bygging av blokker på området. Bystyret vedtok regulering av arealet til fellesområde lek og opphold i oktober 2009.

Fem boligselskaper med til sammen 551 leiligheter er medlem i Sinsenparken Vel:

  • Borettslaget nye Schouterrassen 30–36
  • AS Bo (Schouterrassen 25–33)
  • Schouterrassen borettslag
  • Sameiet Olaf Schous vei 7–9–11
  • Sameiet Olaf Schous vei 1–3–5

Velet har opparbeidet lekeplassen og parsellhagen i Sinsenparken, og jobber kontinuerlig med å utvikle området til det beste for beboerne og barna i nærområdet.
 

Parsellhagen

Sinsenparken parsellhage ble etablert i 2017–2018, bygget på dugnad og med pengestøtte fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hagen består av plantekasser som beboere i medlemsselskapene kan leie for å dyrke spiselige og vakre vekster.

Hvis du ønsker å leie en plantekasse, send en e-post til sinsenparkenvel@gmail.com.
 

Nytt fra Sinsenparken Vel

Nytt fra Sinsenparken Vel – april 2020
Nytt fra Sinsenparken Vel – mai 2018
Nytt fra Sinsenparken Vel – januar 2018
Nytt fra Sinsenparken Vel – mai 2017