På ekstraordinær generalforsamling i november 2022 ble det vedtatt låneopptak på 1,5 mill. kr til oppgradering av utearealet på fyrhustaket mellom oppgang 14 og 16. Lånet er nå tatt opp og renter og avdrag for lånet vil komme på faktura fra Usbl fra og med november.