Velkommen!

Denne hjemmesiden er utarbeidet av styret i Schouterrassen Borettslag for å gi informasjon til beboere og potensielle beboere i vårt borettslag lokalisert på Sinsen i Oslo.

Her finner du informasjon om borettslaget og dets historie, vedtekter og husordenssregler, samt infoskriv fra styret og annet som er aktuelt for vårt borettslag.