Styret ønsker å lære mer om hvem som bor i borettslaget og hva vi som bor her er mer eller mindre fornøyd med.  

Vi inviterer alle beboere til å svare på en spørreundersøkelse. Hvis mange nok svarer kan styret bruke responsen på undersøkelsen til å planlegge og prioritere tiltak for enda bedre bokvalitet i borettslaget. 

Vi oppfordrer alle som har tilgang til internett til å besvare undersøkelsen elektronisk. Finn undersøkelsen ved å gå direkte til spørreundersøkelsen her eller gå til schouterrassenborettslag.no/bu2023 

Ønsker du å svare på undersøkelsen på papir kan du forsyne deg med en kopi hos Schouterrassen Nærbutikk og legge besvart utgave i postkassen utenfor styrerommet. Svarfrist 23. mars. 

Mvh Styret