Under For beboer -> TV og bredbånd ligger det nå oppdatert skjerma for 2023. Skjemaet kan brukes dersom du får dekket bredbånd av arbeidsgiver, og trenger bekreftelse på hva du betaler. 

Se oppdatert skjema her >