DUGNAD ONSDAG 6. APRIL FRA KL 17.00  

Oppmøte utenfor styrerommet ved nr. 13. Det blir enkel servering med pølser, saft og kjeks. 

 Vi skal rydde fellesarealer, og rake og rydde slik at det blir trivelig foran og bak blokkene.  

Containere som blir satt opp er kun for dugnaden. Borettslaget har begrenset med utstyr, og styret oppfordrer de som har eget utstyr om å ta med det (hansker, raker o.l.)  

Vi gleder oss til å sees på dugnad :)