Frist for innmelding av saker er 18.04.2023.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør ga klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe styret med å behandle og ta stilling til saken
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret@schouterrassenborettslag.no eller via «Min side» innen fristen 18.04.2023.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager for ordinært årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret