Generalforsamling og valg 2022 

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Schouterrassen borettslag 

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Schouterrassen borettslag vil bli avholdt onsdag 5-12. mai 

Innkalling med saksliste blir sendt ut mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen. Grunnet smittesituasjonen på nåværende tidspunkt har styret planlagt med digital gjennomføring av generalforsamling via «Min side» på Usbl.no  

På generalforsamlingen i år står tre styremedlemmer og tre varamedlemmer på valg. Hvis du er interessert i å være med på å styre borettslaget, kan du ta kontakt med valgkomiteen på e-post schouterrassenvalg@gmail.com.  

Fristen for å melde inn saker til behandling på generalforsamlingen er 21. mars. 

Det er kun saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.  

For å sikre effektiv og god behandling av innmeldte forslag, er det viktig at forslagsstiller tenker på følgende: 

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
  • Det må formuleres et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til forslaget. 
  • Hvis en sak anses som lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen. 

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret innen fristen, på e-post til styret@schouterrassenborettslag.no, eller i styrets postkasse på endeveggen ved nr. 13. Saker kan også meldes inn via «Min side» på Usbl.no. Ta kontakt med Usbl, dersom du har problemer med å logge deg inn. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Schouterrassen borettslag