Anbefalt innetemperatur i fyringssesongen for best mulig luftkvalitet og helse er 20 - 22 grader. Styret bruker dette som en rettesnor i tilpasningen av fyringskurven. Fyringskurven bestemmer temperaturen på vannet i radiatorene, og denne er styrt av utetemperaturen, ikke av temperaturen inne i leilighetene.

Alle i oppgangen må kontrollere varmen fra radiatoren. Dette gjør du ved å skru radiatorkranen helt opp – det kan ta litt tid før radiatoren blir varm. Det er viktig at alle gjør dette for å sikre god sirkulasjon i radiatorrørene. Er ikke sirkulasjonen tilstrekkelig god nok, vil ikke radiatorene fungere optimalt i alle leilighetene.

Hva gjør jeg om det ikke blir varmt?
Blir ikke radiatoren varm kan det være luft i anlegget. For å lufte radiatoren benyttes det en luftenøkkel som er utlevert til alle andelene. Det er viktig at det ikke blir brukt andre verktøy enn luftenøkkel på radiatorene.

Dersom en mangler luftenøkkelen kan denne kjøpes hos for eksempel Clas Ohlson, spør eventuelt styre om hjelp dersom du er usikker.


Ved lufting

Minner om at radiatorene er fylt med vann og at det derfor må være sirkulasjon i rørene når det luftes på vinteren. Husk derfor å åpne varmtvannsventilen på radiatoren ved lufting gjennom åpent vindu.

Om det er spørsmål til dette ber vi om at du retter en henvendelse til styrets postkasse på endeveggen ved oppgang nr. 13 eller på e-post styret@schouterrassenborettslag.no.

Med varm og vennlig hilsen
Styret