Digital generalforsamling 

Det ble avholdt digital generalforsamling i år. På generalforsamlingen ble årsoppgjøret godkjent, og det ble valgt nye medlemmer til styret. Alle andelseiere har fått protokollen. 

Kontaktinfo til sittende medlemmer av styret:                                    

   

 

 

Styreleder 

Line R. Lunde 

Schouterrassen 5 

901 63 197  

Nestleder 

Frida W. Haugen 

Schouterrassen 2 

970 97 636 

Styremedlem 

Klas Petter Eidem 

Schouterrassen 6 

414 66 696 

Styremedlem 

Viviana M. Kiossovski 

Schouterrassen 7 

920 66 433 

Styremedlem 

Eirin S. Aavik 

Schouterrassen 8 

984 11 310 

 

Beboermøte og ekstraordinær generalforsamling høsten 2022 

Borettslaget står foran 2 store vedlikeholdsprosjekter; rehabilitering av fyrhuset, og utskiftning av vinduer/balkongdører. I den forbindelse ser vi at det er behov for å avholde fysisk beboermøte hvor prosjektlederne for de 2 prosjektene informerer og kan svare på spørsmål fra beboerne.  

Videre er det behov for avstemming fra beboerne rundt eventuelle tilvalg og muligheter knyttet til prosjektene. 

Styret kommer tilbake med konkret dato og innkalling i god tid i forkant. 

 

Sommer, balkonger og grilling 

Sommeren innbyr til bruk av balkonger og utearealer. Husk at det er lytt mellom leilighetene og ta derfor hensyn til naboene når balkongdøren står åpen eller du oppholder deg på balkongen. 

Griller du på fellesarealene, må du sørge for at grillen blir forsvarlig slukket. Det er høy risiko for røykutvikling og brann hvis du kaster engangsgriller eller grillkull som ikke er forsvarlig slukket i søppeldunker eller søppelrommene. Styret oppfordrer til å begrense bruken av engangsgriller og å ikke plassere engangsgriller direkte på gressplen. 

Det er tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill på balkongene. Bruk av kullgrill er ikke tillatt. Den som griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres. Grill må ikke være til hinder for rømningsveier, og skal ikke plasseres inntil skillevegger mellom balkongene.   

 

Sensommerfest i borettslaget 

Styret synes det er på høy tid at vi feirer at korona er redusert og at samfunnet har åpnet. Vi ønsker derfor å invitere til sensommerfest onsdag 17. August, med forbehold om godt vær. Styret stiller med varme griller og lett underholdning, mat og drikke medbringes selv. Håper mange vil være med å bli kjent og endelig møtes IRL (in real life) igjen. 

 

Styret ønsker alle i Schouterrassen en riktig god sommer. ☀️  Hilsen styret!