Budsjett for 2023 

Styret har behandlet budsjettet for 2023. Innkrevde felleskostnader deles i felleskostnader (driftskostnader) og kapitalkostnader (avdrag og renter fellesgjeld). Se din innbetalingsgiro for hva som går til betjening av driftskostnader og hva som går til avdrag og renter knyttet til din andel fellesgjeld. 

Vedlikeholdsprosjektet med utbedring av de mest slitte vinduer, balkongdører står for tur i 2023, i tillegg rehabilitering av fyrhusstaket. Deler av dette prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler, deler av det finansieres gjennom innkrevde felleskostnader, og en liten del finansieres med lån som besluttet i generalforsamlingen i november.

Flere faste kostnader for borettslaget får en økning i 2023. Forsikringspremien hos If øker med 8%. - Forretningsførerhonoraret øker med 3,7%. Kommunale avgifter: Renovasjon er uendret, vann og avløp øker 4,5%. 

Årets strømpriser var ikke mulig å forutse, og det har tatt gjort store innhugg i budsjettet. Styret har valgt å ikke gjøre endringer i felleskostnadene i 2023, da det ble foretatt økning i felleskostnader i 2022 for å dekke strømpriser. 

Rømningsveier i Schouterrassen borettslag

Endeleiligheter og leiligheter uten balkong 

  • Rømning gjennom vindu mot nabobalkong. Kontroller at vinduet kan åpnes og at det ikke er sperret for rømning. 

Leiligheter med balkong

  • Rømning over skillevegger mellom balkongene. Kontroller at det er fri adkomst. 

Leiligheter i femte etasje med balkong

  • Rømning gjennom luker i skilleveggene. Kontroller at det er fri adkomst og at lukene kan åpnes.

Balkongene er rømningsveier. Kontroller at det er fri tilgang for å rømme over balkongskille eller gjennom rømningsluke i 5. etasje. Eiendeler må plasseres slik at nabo kan dytte ut rømningsluke fra innsiden. Endeleiligheter og midtleiligheter har rømning ut på naboens balkong via vindu. Kontroller at vinduet lar seg åpne. 

Styret minner om viktigheten av å holde rømningsveier ryddige i tilfelle brann. Trappeoppganger er rømningsveier, og det er forbudt å hensette sko eller andre eiendeler i oppgangene. 

Ta kontakt med styret eller vaktmester hvis du finner en rømningsvei som er helt eller delvis blokkert. 

Radiatorene er vannfylte – unngå vannskader! 

Styret minner om at det må sirkulere varme i radiatorene når man lufter i minusgrader. Det vil si at ventilen/termostaten på radiatoren må være åpen (varmen må være på). Manglende varme kan føre til frostskader i radiatoren med påfølgende vannskader. 

Avfallssortering i julen

Lange julekvelder med ribbefett, julekuler, stearinlys, glitterspray, juletre, glanset gavepapir og gavebånd står for tur. Men hvordan skal alt juleavfallet egentlig kastes? Det har Oslo kommune svaret på. Se oversikten deres for en fredelig og renere jul på https://rb.gy/9bewnn


Ellers ønsker styret å benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og godt nyttår!  
Hilsen styret