Generalforsamling og valg 

Årets generalforsamling vil bli avholdt 5. mai – 12. mai 2022 (digital generalforsamling via Min Side). Innkalling med saksliste blir sendt ut ca. to uker før generalforsamlingen. Ettersom det fortsatt er usikkerheter rundt videre smittesituasjon har styret vedtatt å gjennomføre generalforsamlingen digitalt også i år. Det vil bli anledning til å melde inn saker via Min side, eventuelt skriftlig i postkasse. Mer informasjon kommer i mars. 

På generalforsamlingen i år står tre styremedlemmer, og tre varamedlemmer på valg. Hvis du vil være med på å styre borettslaget kan du ta kontakt med valgkomiteen på e-post schouterrassenvalg@gmail.com.  

Økning priser fellesvaskeri 

Prisen på vask og tørk har vært uendret siden betalingssystemet ble innført i 2014. Med tidens strømpriser og kontinuerlig vedlikehold av maskinparken dekker ikke dette de reelle utgiftene knyttet til fellesvaskeriet. Styret har derfor sett seg nødt til å øke prisen pr vask og tørk til 20kr pr vask/tørk. Økning ble vedtatt i styremøte 27.01.22. Dette vil tre i kraft fra tirsdag 15.02.22.  

Vinduer - ventilasjon 

Styret vil minne på at ventilene på vinduet må stå åpen gjennom vinteren for å unngå råte og skape naturlig lufting.  

Reklamasjon rehabilitering rør på kjøkkenet 2019 

Styret har fått informasjon om mangler på sammenkobling rør på kjøkken i forbindelse med rehabilitering bad og rør 2019. Styret oppfordrer til at rør på kjøkken sjekkes, og at det kontrolleres at det er sammenhengende rørføring fra tak til gulv. 

Konghellegata 3-5 

Høyden som har lokaler i Konghellegata 3-5 foran oss har fått forlenget leiekontrakt og skal flytte hovedkvarter hit. De har i den anledning planlagt oppgradering av fasade og uteområder.  Vi tror dette vil bidra positivt til et hyggeligere nærmiljø! 

Dugnad 

Vi håper i år å endelig kunne gjennomføre en hyggelig, felles dugnad 6. april, mer informasjon om dette vil komme på oppslagstavlen og nettsiden. 

 

Hilsen styret!