GENERALFORSAMLING OG VALG 

Årets generalforsamling vil bli avholdt TIRSDAG 14. MAI. Innkalling med saksliste blir sendt ut ca. to uker før generalforsamlingen. Frist for å melde inn saker til generalforsamlingen er 1.mars. Du kan melde inn saker på epost til styret@schouterrassenborettslag.no, eller ved å legge en konvolutt med forslaget i styrets postkasse utenfor styrerommet i nummer 13.

Vi ber om at du følger følgende retningslinjer når du sender inn saker til generalforsamlingen: 

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
  • Det må formuleres et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til forslaget. 

Det er også flere styreplasser på valg i år. Valgkomiteen kommer tilbake med mer informasjon knyttet til valgprosessen når det nærmer seg, men vi oppfordrer beboerne til å allerede nå vurdere om de ønsker å stille. Borettslaget er avhengig av engasjerte styremedlemmer, og vi håper å se mange engasjerte beboere på valg i år! 

 

DUGNAD 

Vi gleder oss til å gjennomføre en hyggelig, felles dugnad ONSDAG 17. april. Mer informasjon om dette vil komme på oppslagstavlen og nettsiden.  

 

RENTEENDRING

Handelsbanken har varslet om renteendring på borettslagets lån. Ny rente fra 2. februar 2024 blir 5,75 % nominelt.

 

Med vennlig hilsen, Styret