Ny renholdsleverandør for borettslaget

Styret fikk i fjor sommer, samt i siste halvdel av 2015, flere klager fra beboere på mangelfullt renhold av fellesarealene i borettslaget. Som en følge av dette valgte styret å legge renholdstjenestene til borettslaget ut på anbud. Styret fikk 12 tilbud fra profesjonelle renholdsfirmaer. Etter en grundig gjennomgang av tilbudene har styret inngått avtale med Nova Service, som vil rengjøre fellesarealene fra 1. februar 2016. Styret setter pris på tilbakemeldingene fra våre beboere.

Videreføring av eksisterende rentemargin på felleslån

Schouterrassen Borettslag har løpende lån i Nordea på lagets felleskostnader. Daværende styre inngikk i 2013 rentebytteavtale (SWAP) på lånet. Rentekostnadene på lånet består av en fastrente på 4,39 % (SWAP) samt en rentemargin 1,45 %, altså en effektiv rente på 5,84 %.

Nordea varslet i desember 2015 å øke rentemarginen på lånet med 0,3 % som følge av skjerpede krav fra myndighetene knyttet til bankens soliditet. Borettslaget uttrykte misnøye ovenfor banken ettersom at borettslaget har solid økonomi og ikke misligholder innbetalinger på lånet. Nordea har imøtekommet borettslaget slik at eksisterende rentemargin beholdes. Rentebytteavtalen løper til juli 2018.

Bredbånd fra Get

Styret har blitt kontaktet av flere beboere vedrørende bredbånd som ikke fungerer, samt ustabilt bredbånd. Styret er opptatt av at borettslagets leverandører skal levere på kvalitet. Styret har derfor tatt opp problemet med GET, som har lovet å ta en gjennomgang av samtlige abonnementer i borettslagets navn. Styret forventer en grundig gjennomgang av kundeforholdene og har blitt lovet en tilbakemelding fra GET i slutten av januar. Resultatet av gjennomgangen vil bli kommunisert til beboerne så snart dette foreligger. Styret oppfordrer beboere som opplever problemer, å feilmelde disse til GET.

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år!