Vel overstått jul og nyttår, alle sammen! Håper alle har hatt en velfortjent pause og en særdeles god start på det nye året.

RENTEENDRING PÅ BORETTSLAGET FELLESGJELD
Handelsbanken har justert renten på borettslagets lån. Gjeldende rente fra 23.01.2023 er 4,25 % nominelt.


DUGNAD
Vi håper i år å igjen kunne gjennomføre en hyggelig, felles dugnad TIRSDAG 18. april. Mer informasjon om dette vil komme på oppslagstavlen og nettsiden. 


GENERALFORSAMLING OG VALG
Årets generalforsamling vil bli avholdt TIRSDAG 30. MAI. Innkalling med saksliste blir sendt ut ca. to uker før generalforsamlingen. På generalforsamlingen i år står styreleder og ett styremedlem på valg. Hvis du vil være med på å styre borettslaget kan du ta kontakt med valgkomiteen på e-post schouterrassenvalg@gmail.com.


REHABILITERING AV FYRHUSET
Styret og USBL har god dialog og tett samarbeid rundt rehabilitering av fyrhuset. Møtevirksomhet har foregått gjennom hele desember og januar, og styret har mottatt tilbud om prosjekt og byggeledelse. Ved mer relevant og konkret informasjon, som dato for oppstart av arbeid, så vil dette gis i egne skriv.


BEBOERUNDERSØKELSE 2023
Styret vet det er mange nye beboere i Schouterrassen borettslag og ønsker å lære mer om hvem som bor i borettslaget og hva vi som bor her er mer eller mindre fornøyd med. Vi inviterer derfor alle beboere til å svare på en spørreundersøkelse. Resultatet fra undersøkelsen vil brukes i styrets arbeid med å planlegge og prioritere tiltak for enda bedre bokvalitet i borettslaget.

Beboerundersøkelsen går live SØNDAG 29. JANUAR og du vil finne undersøkelsen på: schouterrassenborettslag.no/BU2023.

Hvis du heller vil besvare på papir kan du forsyne deg med en kopi fra Schouterrassen Nærbutikk (legges ut SØNDAG 29. JANUAR) og returnere den til styretspostkasse ved nr. 13.

Svarfristen er 23. MARS.

Mvh Styret