Ny avtaleperiode på 3 år med Telia for levering av TV og internett 
Borettslagets avtale med Telia gikk ut i oktober 2021. I tiden fra da til nå har styret hentet inn anbud, og falt på at Telia fortsatt er det beste alternativet, både mtp infrastruktur og fleksibilitet.

Infrastruktur: Alle i borettslaget fikk byttet sine TV-bokser og modem i starten av 2020, og det skal derfor mest sannsynlig ikke være behov for bytte av utstyr. Som det står i informasjonsbrevet fra Telia (se e-post merket “Ny avtale om TV og internett med Telia” eller informasjon helt nederst) vil man motta en sms dersom det skulle være aktuelt for deres del.

Fleksibilitet: I det nye tilbudet kan man velge å beholde både tv og internett, velge bare internett og få økt hastighet, eller velge bare tv og få flere poeng å velge kanaler utfra. For å endre til for eksempel bare TV eller bare Internett, ta kontakt med Telia kundeservice på chat eller telefon. Telia trenger navn, adresse og fødselsdato (ikke personnr.) for å utføre endringen. Endringen kan per nå ikke gjøres via Min side. Telia manglet epostadresse til enkelte beboere, styret har derfor hengt opp ekstra informasjonsbrev på tavlen, og lagt det ut på borettslagets hjemmeside. 


Bortfall av fordelingsnøkkel
I forbindelse med den nye avtalen med Telia ser styret det nødvendig å gå bort fra fordelingsnøkkelen som fordeler kostnadene for TV og internett etter leilighetsstørrelse. Fordelingsnøkkel var mulig da alle hadde samme tjeneste, men ved den nye avtalen kan beboer valgfritt velge mellom 3 ulike (TV og internett, bare TV eller internett). Dette er et personlig valg og ikke noe styret har innsyn i, og derav vil det ikke være mulig for styret å holde oversikt over hvordan kostnadene fordeler seg. Avhengig av valg av tjeneste og størrelse på leilighet kan dette derfor medføre at man får en mindre økning eller reduksjon i TV og internett-kostnadene.


Renteendring på borettslagets fellesgjeld
Handelsbanken har justert renta på borettslagets lån.
Gjeldende nominell rente fra 12.04.2022 er 2,50 %. 
Gjeldende effektiv rente fra 27.04.2022 blir 2,70 %.


Renhold sommerhalvåret

Vi minner om at det i sommerhalvåret kun blir vasket annenhver uke. Samtidig har vi fått tilbakemelding om at det er enkelte oppganger som er preget av oppussing. Vi minner derfor også om at andelseier som pusser opp skal holde trappeoppgangen og fellesarealene rene for støv og smuss fra oppussingen daglig.


Påse at ytterdører og kjellerdører er låst

Det er alltid en risiko for at uvedkommende tar seg inn i blokkene, og med diverse oppussing og sommerrengjøringer har nå ytterdørene vært åpne mer enn vanlig. Vi minner om at borettslaget ikke er ansvarlig for tyveri fra private boder. Sjekk også om dekningen i din innboforsikring er begrenset eller om det stilles særskilte krav til sikring av boden. Meld fra til styret eller vaktmester hvis du oppdager at en dør står åpen eller ulåst. Ikke slipp inn uvedkommende i blokkene. 

Med ønsker om en god sommer – hilsen styret!


------------------ Digital versjon av informasjonsskrivet fra Telia ------------------

SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG har inngått ny avtale med Telia for levering av TV og internett. Viser til tidligere mottatt informasjon vedrørende ny avtale. Det var dessverre noen detaljer i det brevet som ikke var helt korrekt. Her er oppdatert informasjon.

Du som beboer kan velge mellom følgende valg:
1. TV og internett:

  • TV & Strømming med 30 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold
  • 1 stk. Telia box eller 1 stk. TV boks Mikro
  • Bredbåndshastighet 100 Mbps

2. Kun internett:

  • Bredbåndshastighet 500 Mbps

3. Kun TV:

  • TV med 110 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold
  • 1 stk. TV box Mikro (Telia box kan ikke velges, da denne krever internett)

Tilbud:

  • Tjenesten Opptak for Telia box kr 69 per måned (ordinær pris kr 99)

Her kan du finne ut hvilken TV-boks som passer best for deg, eller hvordan du kan bruke eget utstyr og se TV hvor og når du vil via Telia Play-appen.

Skifte av utstyr:
I forbindelse med den nye kollektive avtalen er det noe av utstyret som bør byttes ut. Dette gjelder blant annet for de som har en TV box II eller et eldre bredbåndsmodem som vil få tilbud om å bytte til vår nyeste dekoder Telia Box, eller nytt bredbåndsmodem. Dersom du bør bytte til nytt utstyr vil du motta en SMS hvor du får tilbud om å få utstyr sendt via post eller velge å få det levert hjem, med oppkoplingshjelp av Telia Personlig Service. Uansett hvilken leveransemetode du velger, er bytte og leveransen kostnadsfri. Dersom du velger hjemlevering av nytt utstyr med oppkoplingshjelp, vil du motta egen SMS varsling om tidspunkt senere.

Hvis du har oppdatert og riktig utstyr vil du få SMS om at du ikke trenger å foreta deg noe