GENERALFORSAMLING

Det ble avholdt generalforsamling 30. mai. På generalforsamlingen ble årsoppgjøret godkjent, og det ble valgt nye medlemmer til styret. Alle andelseiere har fått protokollen. 

Kontaktinfo til sittende medlemmer av styret:         

Styreleder 

Geena K. Hvidsten

Schouterrassen 7 

948 48 386  

Nestleder 

Frida W. Haugen 

Schouterrassen 2 

970 97 636 

Styremedlem 

Andreas Rui

Teglverksgata 7A

940 36 222

Styremedlem 

Frida S. Byrkjeland

Schouterrassen 5 

918 38 923

Styremedlem 

Eirin S. Aavik 

Schouterrassen 8 

984 11 310

 

SOMMER, BALKONGER OG GRILLING

Sommeren innbyr til bruk av balkonger og utearealer. Husk at det er lytt mellom leilighetene og ta derfor hensyn til naboene når balkongdøren står åpen eller du oppholder deg på balkongen. 

Fra 15. juni er det ekstraordinært forbud mot bruk av engangsgrill i Oslo kommune. Styret ber alle beboere om å ikke grille med engangsgrill på borettslagets grøntområder. Det er tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill på balkongene. Bruk av kullgrill er ikke tillatt. Den som griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres. Grill må ikke være til hinder for rømningsveier, og skal ikke plasseres inntil skillevegger mellom balkongene.

 

RENTEENDRING PÅ BORETTSLAGET FELLESGJELD

Handelsbanken har justert renten på borettslagets lån med virkning fra 19.06.23. Ny nominell rente blir 4,75 %. Ny effektiv rente blir 4,84 %.

På månedlig faktura for innkrevde felleskostnader kan en se fordelingen mellom felleskostnader, TV/bredbånd og nedbetaling på lån (renter og avdrag).

Beløpet på de månedlige fakturaene justeres hvert kvartal, og samsvarer i størst mulig grad med rente- og avdragsbetingelsene. Det kan likevel fremkomme avvik mellom innkrevd beløp og faktiske låneutgifter. Skyldig/tilgodebeløp blir fakturert på egen faktura 2 ganger i året.

 

PÅSE AT YTTERDØRER OG KJELLERDØRER ER LÅST

Det er alltid en risiko for at uvedkommende tar seg inn i blokkene, og med diverse oppussing og sommerrengjøringer har nå ytterdørene vært åpne mer enn vanlig. 

Vi minner om at borettslaget ikke er ansvarlig for tyveri fra private boder. Meld fra til styret eller vaktmester hvis du oppdager at en dør står åpen eller ulåst. Ikke slipp inn uvedkommende i blokkene. 

 

Ønsker alle i Schouterrassen en riktig god sommer. ☀️  Hilsen styret!