Generalforsamling 

Årets generalforsamling vil bli avholdt digitalt fra onsdag 5-12. mai. Mer informasjon om avviklingen av årets generalforsamling, kommer sammen med innkallingen. Det er mulig å melde inn saker via Min side, på styrets epost, eller eventuelt skriftlig i postkasse.  

Fristen for å melde inn saker til behandling på generalforsamlingen er 21. mars. 

 

Vedr. arbeidet bak oddetallsblokkene 

I forbindelse med det veldige regnværet vi hadde i februar, ble det vannlekkasje ned i bygget under gressdekket. Entreprenøren informerer om at arbeidene vil pågå noen uker, avhengig av været. De skal tekke, støpe og rulle ut ferdigplen. De regner ikke med å få gjort alt før våren melder sin ankomst. De tror dog at det blir veldig fint areal når de er ferdige. De har p.t ingen fremdriftsplan.  

 

Beboerundersøkelse 2022 

Styret ønsker å lære mer om hvem som bor i borettslaget og hva vi som bor her er mer eller mindre fornøyd med. Vi inviterer derfor alle beboere til å svare på en spørreundersøkelse. Resultatet fra undersøkelsen vil brukes i styrets arbeid med å planlegge og prioritere tiltak for enda bedre bokvalitet i borettslaget. 

Vi oppfordrer alle som kan til å besvare undersøkelsen elektronisk. Scann qr-kode som blir hengt opp på oppslagstavlen i oppgangen, eller her via nettside, fane BU2022. Hvis du heller vil besvare på papir kan du forsyne deg med en kopi fra oppslagstavlen og returnere den til styrets postkasse ved nr. 13. Svarfristen er satt til 10. april 2022. 

 

Kontroller sluk på balkongen i dag! 
Andelseier eller eventuell leietaker må jevnlig kontrollere og påse at vann på balkongen renner ut gjennom sluk. Det skal til enhver tid være fri sikt til sluket på balkongen. Dersom det er lagt dekke over sluket, må dette tilpasses slik at det er mulig å føre tilsyn og å rense sluket. 

Oversvømmelse på balkongene vil presse vannet inntil bygningskroppen og kan medføre fuktinntrengning både i egen og andres leiligheter. Skulle det oppstå, er dette ikke en skade som dekkes av borettslagets forsikringsselskap. Etter vedtektene i borettslaget er kontroll og oppfølging av balkong andelseiers ansvar. Kostnader forbundet med skade som følge av manglende oppfølging av eget ansvar vil dermed i sin helhet tilfalle andelseier. Dette gjelder også skade på andres leiligheter som følge av det kontrollansvaret andelseier har. 

Styret tydeliggjør dette for at vi skal unngå skader som følge av fuktinntrengning. 

 

Vi gleder oss til å møte dere til felles dugnad 6. april kl 17 :) 

Det blir gjennomført en hyggelig, felles dugnad 6. april kl 17, mer informasjon om dette vil komme på oppslagstavlen og nettsiden.  

Hilsen styret!