TELIA OG ØKNING I PRIS
Som de fleste sikkert har fått med seg fra statsbudsjettet 2023, så gikk Regjeringen inn for at momsfritaket på nyheter, underholdning og sport på TV skulle fjernes. Nå er det full moms på alle elektroniske nyhetstjenester, noe som gir økt merverdiavgift på TV-pakker fra Telia. Det gjelder for alle borettslag og privatpersoner, samt andre tilbydere som f.eks. Altibox.

For oss betyr det at prisen på TV-pakken øker med 8,56% (eller 15,4 kroner) per måned per boenhet hvis beboer har standard TV-pakke. Dersom beboer har valgt ekstra TV-pakker, vil det være momsøkning også her. Endringen ble innført 1. januar, med virkning 1. mars. For mer informasjon, se Telia sine sider.


HENSETTING AV GJENSTANDER / AVFALL
Styret har i det siste fått en del klager fra beboere om gjenstander og avfall som blir stående utenfor blokkene i mange timer og over natten. Selv om det er med de aller beste hensikter – f.eks. å la gjenstander gå videre til andre fremfor at de kastes - så må reglene for hensetting av gjenstander overholdes. Hensatte eiendeler kan bli fjernet og kastet uten varsel, og på beboerens regning. Ved oppussing kan avfallssekker kun stå på borettslagets eiendom i inntil 48 timer. Grunnet brannfare og rømningsveier kan det ikke settes gjenstander stående eller hengende i trappeoppganger eller fellesarealer.


OMBYGGING OG OPPUSSING
Det har kommet inn spørsmål om oppussing i det siste, samt enkelte som har startet opp uten å varsle i forkant. For at alle skal få det med seg, så minner vi om at før man som andelseier gjør en del type oppussing skal det varsles og godkjennes av styret. I tillegg finnes det spesielle hensyn som skal tas og som alle må være kjent med før oppstart.

Typiske ting som krever godkjenning, er endringer som påvirker felles installasjoner eller konstruksjoner. Modernisering av bad, endringer på tekniske opplegg (radiatorer, ventilasjon, elektro, vann og avløp), og rivearbeid. Er du usikker på om ditt kommende prosjekt krever noen spesielle hensyn, så er det bare å sende en e-post til styret, så svarer vi deg. For flere regler og hensyn under oppussing, se informasjon på hjemme siden -> For beboere -> Ombygging og oppussing.


FYRHUSET
Nå er det mest viktigste på plass, blant annet ferdig tilbudsbeskrivelse og budsjettering med USBL, godkjenninger fra Oslo kommune og Byantikvaren om plankart og tillatelse til å utsmykke veggen med et maleri. Det er også gjennomført tilbudsbefaring og vi venter på tilbud fra entreprenørene før vi til slutt kan lande hvem som får prosjektet og det faktiske byggearbeidet settes i gang. Mer informasjon kommer.


VIKTIGE DATOER FREMOVER

  • Spørreundersøkelse: Det er mange som har svart, men det er også en del som ikke har gjort det. Minner om svarfrist 23. mars og håper enda flere svarer innen da.
  • Dugnad: Husk å holde av datoen tirsdag 18. april. Da blir det dugnad hvor vi i fellesskap skal gjøre borettslaget ekstra flott til våren og 17. mai. Vi gleder oss til å møte alle igjen.
  • Generalforsamling: Vi håper alle ser fram til tirsdag 30. mai. Det var en veldig god møteoppslutning sist, og det håper vi å gjenta i år.

Mvh Styret