EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 03.11 
Styret ønsker å rette en takk til alle som møtte opp og for engasjementet vi har i vårt borettslag. Til sammen var det 82 stk med stemmerett og 17 stk med fullmakt ved start av møtet. Følgende saker ble stemt over:  

  • Styret får fullmakt til å ta opp lån på opptil 1,5 millioner på vegne av Schouterrassen borettslag til oppgradering av fyrhustaket. Forslaget ble vedtatt med 82 stemmer for. 
  • Fasaden på fyrhuset utsmykkes med et veggmaleri. Saken ble vedtatt med 77 stemmer for. 


TILBAKEFØRING AV GRESS BAK ODDETALLSBLOKKENE 
Styret har siden det ble kjent at det var behov for anleggsarbeid i Sinsenparken, jobbet for at området skal tilbakeføres. Styret har nå fått bekreftelse på at dette skal gjøres, og området tilbakeføres i henhold til avtale med gress. Tilbakeføringen skal være ferdigstilt før 17. mai.  

UTBYGGING AV EL-LADERE  
Som mange har fått mail om fra Oslo kommune, så skal Bymiljøetaten etablere elbil-ladere langs gateparkeringen ved Schouterrassen 18-28. For oss som beboere vil dette medføre anleggsarbeid i fortau og delvis veibane langs denne delen av gata, i tillegg til i innkjørselen mellom Schouterassen 28 og 30. Arbeidet startet opp i uke 45 og forventes ferdigstilt senest i uke 51.  

For å være med i Oslo kommune sin mailingliste, besøk  https://www.norge.no/nb/digital-borgar/oppdater-kontaktinformasjon

BORTFALL AV JULEGRANTENNING I ÅR 
På bakgrunn av tilbakemeldinger om å begrense økning i kostnader der det er mulig, spørreundersøkelsen som ble gjort (overveldende flertall mot) og tilbud styret per da hadde fått inn, har styret valgt bort juletre i år. I etterkant har det kommet flere gode ideer fra beboere, alt fra alternativer for å samles før jul til innhenta tilbud. Igjen så setter styret enormt stor pris på slike tilbakemeldinger og engasjementet. Selv om enkelte av forslagene kommer for sent til å revidere avgjørelsen, grunnet for lang planlegging- og bestillingstid for å få dette i tide, så tar vi med oss alle forslagene til neste år.  

ØNSKER DU Å VINTERLAGRE SYKKELEN? 
Nå som vi går vinteren i møte vet vi at kjellerne raskt fylles opp. Styret har derfor valgt å stille speiderrommet til disposisjon, slik at de som vet at de ikke skal bruke sykkelen før våren kan ha den stående der. For de som ønsker å benytte seg av tilbudet, møt opp ved Speiderrommet, på baksiden av Schouterrassen 1, mandag 28. november eller onsdag 30. november i tidsrommet mellom 19:00 – 20:00. 

NB: Sykkelen vil kunne hentes ut igjen rundt 1. mars eller når våren har kommet for å bli.  

VIL DU VÆRE MED I SINSENPARKEN VEL? 
Under generalforsamlingen ble det klart for styret at vi har mange ildsjeler som gjerne bidrar til å drive arbeidet for å få til å lage park på garasjetaket. Som styreleder for det største borettslaget, av totalt 4 borettslag, kommer vår styreleder Line til å vekke liv i dette prosjektet igjen, men vi trenger at flere stiller opp. Styret oppmuntrer derfor alle som ønsker å omgjøre tanker til handling om å melde sin interesse. I første omgang ved å legge igjen kontaktinformasjon i linken under. Når det blir tid for møteinnkalling vil vi bruke denne listen til å informere videre.   

Meld din interesse for å lage park på garasjetaket her

NB: Informasjon og oppdateringer om garasjetaket vil bli gjort som normalt via infoskriv og annet. Interesselisten er utelukkende for de som ønsker å være med på arbeidet, ikke for å holde seg oppdatert. 🤗


Hilsen Styret