Fyrhuset: status og veien videre 

Det har dessverre vært et opphold i byggearbeidene med og rundt fyrhuset. Vi vet at det aldri er et godt tegn å se en uferdig byggeplass. Oppholdet skyldes at søknad til Plan og bygningsetaten (PBE), for de søknadspliktige arbeidene, ikke er ferdig behandlet. Konsekvensen av dette er at vi ikke får begynne med de gjenstående arbeidene.  

Styret, i samarbeid med USBL-prosjekt, har vært effektive med å sende inn nødvendig tilleggsdokumentasjon som kommunen har bedt om, men opplever at det dessverre er lang saksbehandlingstid. Dette medfører at det er noe usikkerhet rundt når vi kan fortsette arbeidet.  Styret setter veldig stor pris på forståelse, og beklager for forsinkelsen.  

 

Budsjett for 2024 og felleskostnader 

Styret har behandlet budsjettet for 2024. Innkrevde felleskostnader deles i felleskostnader (driftskostnader) og kapitalkostnader (avdrag og renter fellesgjeld). Din innbetalingsgiro viser hva som går til betjening av driftskostnader og hva som går til avdrag og renter knyttet til din andel fellesgjeld.  

Flere faste kostnader for borettslaget får en økning i 2024. Kommunale avgifter, forsikring, og generell inflasjon gjør at noen av kostnadene øker med så mye som 20 %. Styret jobber kontinuerlig med å holde utgiftene nede, men som følge av økte utgifter ser styret seg nødt til å øke felleskostnadene for 2024 med 5 %. Økningen vil tre i kraft fra januar 2024. Det er kun den delen av felleskostnadene som knytter seg til driftskostnadene som økes med 5 % - den totale økningen for de som nedbetaler fellesgjeld vil derfor bli mindre enn 5 %. 

 

Lån til oppgradering av utearealet på fyrhustaket 

På ekstraordinær generalforsamling i november 2022 ble det vedtatt låneopptak på 1,5 mill. kr til oppgradering av utearealet på fyrhustaket mellom oppgang 14 og 16. Lånet er nå tatt opp og renter og avdrag for lånet vil komme på faktura fra Usbl i desember. 

 

Radiatorene er vannfylte – unngå vannskader!  

Styret minner om at det må sirkulere varme i radiatorene når man lufter i minusgrader. Det vil si at ventilen/termostaten på radiatoren må være åpen (varmen må være på). Manglende varme kan føre til frostskader i radiatoren med påfølgende vannskader.  

 

Røykvarslerens dag 1. desember 

I vintermånedene tenner vi mer levende lys og bruker mer elektrisk utstyr. Dette øker risikoen for brann. 1.desember er røykvarslerens dag, og brannvesenet anbefaler å benytte dagen til å bytte batterier i røykvarsleren. 

 

Ellers ønsker styret å benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og godt nyttår!