LÅSSYSTEM

Ved generalforsamling i mai ble det vedtatt en oppgradering til digitalt låssystem (iLoq) og styret fikk fullmakt på å ta opp lån på inntil 700 000 kr til dette. Begrunnelsen for utskifting av låssystemet var at patentet på nåværende låssystem er utgått og at utskifting av låssystemet anses som nødvendig vedlikehold.

Etter generalforsamlingen har styret vurdert saken på nytt og gjort nye undersøkelser. Selv om patentet har utgått er det fortsatt mulig å etterbestille låssylindre og systemnøkler. Styret har undersøkt om utgått patent for låssystemet har betydning for forsikringen. Forsikringsavdelingen i Usbl ser ikke at dette kan ha betydning for forsikringen. Ny beregning på kostnad knyttet til å skifte ut låssystemet viser også en total kostnad på 1,12 mill. kr for iLoq og 423 000 kr for et mekanisk låssystem.

Som en følge av undersøkelsene vurderer ikke lenger styret dette som et nødvendig vedlikehold, og ønsker ikke å påføre andelseierne en kostnad som ikke er nødvendig, samtidig som alt annet blir dyrere. I tillegg kan det bli vanskelig å realisere oppgraderingen til digitalt låssystem innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Styret har derfor vedtatt å utsette utskifting av låssystem på ubestemt tid.

 

EGENKONTROLL AV HMS

Takk til alle som har svart på egenkontroll av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i leilighetene. Styret vil følge opp alle innmeldte avvik og spørsmål utover høsten. Blant de ca. 250 som svarte innen fristen har vi trukket en heldig beboer som får et vaskekort á 400 kr og et gavekort på kaffe, brus, kake og toast hos The Motor Initiative kafé i Konghellegata.

 

REFORHANDLING AV RENTEVILKÅR TIL BORETTSLAGETS LÅN HOS HANDELSBANKEN

Styret har vært i dialog med Handelsbanken, som har gitt oss bedre rentebetingelser på vårt lån. Renta har økt mye i det siste, og det var planlagt to nye økninger i slutten av september. Handelsbanken har akseptert å kansellere en av disse, slik at renta nå ligger på 5,5 %.

 

HAR DU BEHOV FOR NYE NØKLER?
Hvis du har behov for ny nøkkel til hovedinngangsdøren kan du kontakte styret, slik at styret kan bestille nøkkel for deg. Har du behov for nøkler til inngangsdør til din egen leilighet eller til postkassen besørger andelseier å få dette produsert selv.