Minner om ekstraordinær generalforsamling i Menighetssalen i Sinsen Kirke kl 18:00 onsdag 2. november. Egen innkalling med saksliste kommer snarlig.  

Avfallscontainere for beboere  
19. oktober blir det satt ut container for blandet avfall og beholdere for farlig avfall og el-avfall mellom oppgang 11 og 13. Containeren er åpen til kl. 20 eller til det er fullt. Vi ber om at det ikke hensettes avfall før containeren åpnes på onsdagen og ikke etter at den er stengt. 

Se oppslag i oppgangen om sortering av avfall for mer info om det.

Fyring i borettslaget 
Høsten er på vei og sentralvarmen blir satt i gang etter hvert som det blir kaldere i været. Anbefalt innetemperatur i fyringssesongen for best mulig luftkvalitet og helse er 20–22 grader. Styret bruker dette som en rettesnor i tilpasningen av fyringskurven. Fyringskurven bestemmer temperaturen på vannet i radiatorene, og denne er styrt av utetemperaturen, ikke av temperaturen inne i leilighetene.

Sykler i sykkelbodene  
Styret har mottatt mange henvendelser fra beboere som sliter med å få plass til sykkelen sin i sykkelboden. Styret har gjennomgått alle sykkelbodene, og det er mange sykler, og styret vurderer fortløpende mulighetene for bedre plassutnyttelse. 

Ved gjennomgangen observerte styret at enkelte sykler stod parkert foran strømskap og dører. Styret minner om viktigheten av at dører og strømskap ikke blokkeres, og understreker at sykler må parkeres slik at dette ikke hindres.

Videre oppfordres beboere som eier flere sykler, eller som har ubrukte sykler stående, om å lagre syklene andre steder. 

Renteendring på borettslagets fellesgjeld 
Handelsbanken har justert renten på borettslagets lån.
Gjeldende rente fra 21.10.2022 er 3,75 % nominelt.  

Brannvern  
Vi minner om at det skal være minst én brann-/røykvarsler i hver leilighet, og det anbefales å ha flere. Test røykvarslerne en gang i måneden ved å trykke på testknappen.  Du bør også jevnlig teste at røykvarslerne detekterer røyk ved å tenne en spesialfyrstikk («røykstikker»). Batteriet bør skiftes en gang i året (gjelder ikke brannvarsleren med 10-årsbatteri installert i alle leiligheter våren 2017). Meld fra til styret dersom 2017-varsleren ikke fungerer.  

Prosjekt bytte av vinduer i borettslaget 
Flere har etterlyst videre gang i bytte av vinduer i borettslaget. Styret har undersøkt, og hentet inn priser for bytte av vinduer i hele borettslaget, men grunnet begrensninger satt av Byantikvaren har styret falt på å kun bytte de vinduene som er i så dårlig forfatning at de ikke kan vente. De dette gjelder vil bli kontaktet direkte av nestleder Frida W. Haugen.  

Det er borettslagets vaktmester Rune Snare, gjennom hans firma Hus og bygg Rune Snare, som vil være ansvarlig for utførelsen. Vinduene er bestilt og vil forhåpentligvis bli levert starten av januar. 

Med ønsker om en god høst – hilsen styret!