ENDRING I INNKREVDE KOSTNADER FOR TV/BREDBÅND   

Innkrevd beløp for tv og bredbånd på faktura for felleskostnader vil bli økt i henhold til prisjustering fra Telia. Nytt beløp vil bli 418 kr per måned. 

 

SIKRINGSSKAP 

Det er mange sikringsskap som står ulåst og åpne i oppgangene. Disse må lukkes og låses, slik at de er utilgjengelige for uvedkommende. Nøkkel til sikringsskap kan blant annet kjøpes på Jernia.   

 

NÅR SKRUS VARMEN PÅ? 

Det er ingen fastsatt dato for når fellesvarmen slås på. Dette er temperaturavhengig, og styret gjør en kontinuerlig vurdering av når dette gjøres. Kostnadene for borettslaget øker markant når varmen slås på. Varmen slåes derfor først på når det anses nødvendig.  

 

HENSATTE EIENDELER 

Styret ønsker å minne om borettslagets husordensregler. Det er ikke tillatt å oppbevare private eiendeler i fellesarealene. Dette gjelder både oppgangen, området utenfor bodene og ellers i vaskerom/sykkelrom og lignende. Hensatte eiendeler vil bli fjernet. 

 

TA INN TING SOM GIS BORT SAMME DAG  

Det er veldig fint at beboerne ønsker å gi bort eiendeler istedenfor at disse kastes. Dette kan gjøres på baksiden av blokkene, men det er viktig at disse hentes inn samme kveld for å unngå forsøpling og rot.  

 

HAR DU GASSBEHOLDERE TIL GRILL ELLER PRIMUS? 

Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere i kjellerbodene. Disse er brannfarlige, og kan kun oppbevares i leilighetene eller på balkongen.