Vedlikehold av vinduer, dører og fasader

Vedlikeholdsprosjektet har fulgt fremdriftsplanen og alle kjellervegger, -vinduer og -dører er ferdige. Alle inngangsdører er behandlet og nye tettelister skal festes, men det gjenstår å behandle tersklene. Partallsblokkene og blokk 13-23 er ferdigstilt og for blokk 1-11 er arbeidet kommet omtrent halvveis.

Utsiden av balkongene og blomsterkassene skal vaskes i uke 39 og 40. I den forbindelse må balkongene ryddes for ting som ikke bør bli vått eller møkkete. Mer informasjon vil henge på oppslagstavlen.

Som ventet er det funnet noen vinduer og balkongdører som må byttes. En opptelling gjøres mot slutten av prosjektet, slik at vi kan få gjort en samlet bestilling på alt som skal byttes. Beboere i leiligheter hvor det skal byttes vinduer og/eller balkongdører, vil varsles i god tid før utskiftningen finner sted. Vinduer og balkongdører som skal byttes, er markert med blå teip. Styret ber om at denne ikke fjernes.

Avfallscontainere for beboere 

Det vil bli satt ut container for blandet avfall på «fyrhustaket» mellom oppgang 14 og 16. Dato for når avfallscontainerne er her, vil varsles i oppslag i oppgangen. Vi ber om at det ikke hensettes avfall før containeren åpnes og ikke etter at den er stengt. På grunn av stor pågang hos Oslo kommune, vil det ikke samles inn farlig avfall og el-avfall før neste år.

Fyring i borettslaget 

Høsten er på vei og sentralvarmen blir satt i gang torsdag 17. september. Anbefalt innetemperatur i fyringssesongen for best mulig luftkvalitet og helse er 20–22 grader. Styret bruker dette som en rettesnor i tilpasningen av fyringskurven. Fyringskurven bestemmer temperaturen på vannet i radiatorene, og denne er styrt av utetemperaturen, ikke av temperaturen inne i leilighetene. 

Brannvern

Vi minner om at det skal være minst én brann-/røykvarsler i hver leilighet, og det anbefales å ha flere. Test røykvarslerne en gang i måneden ved å trykke på testknappen. Du bør også jevnlig teste at røykvarslerne detekterer røyk ved å tenne en spesialfyrstikk («røykstikker»). Batteriet bør skiftes en gang i året (gjelder ikke brannvarsleren med 10-årsbatteri installert i alle leiligheter våren 2017). Meld fra til styret dersom 2017-varsleren ikke fungerer.

Merk: Styret vil gjennomføre en smittevernvennlig brannslukkerkontroll 14. og 15. oktober – mer informasjon kommer.   

IN-ordning

Ordning for individuell nedbetaling er nå tilgjengelig for borettslagets andelseiere. Det er mulighet for nedbetaling to ganger per år; 15. mars og 15. september- minimum kr 100 000,- per nedbetaling, så fremt ikke all restgjeld skal nedbetales. Det tilkommer et administrasjonsgebyr per nedbetaling.

 

Styret i Schouterrassen borettslag