Digitalisering
Styret vil fremover gå for en mer digital og miljøvennlig formidling av informasjon via hjemmeside. Dette blir derfor siste infoskriv som kommer i papirform til alle beboere. De som fortsatt vil ha infoskriv på papir må gi oss beskjed på mail eller i styrets postkasse.  
 

 

Varmen er blitt satt på 

Kontroller at du får varme i radiator – skru radiatorkranen helt opp. Det kan ta noe tid før radiatoren blir varm. Blir ikke radiatoren varm kan det være luft i anlegget. Bruk luftenøkkel som er utlevert i samtlige leiligheter. Ikke bruk annet verktøy på radiatorene. Kontakt styret eller vaktmester hvis du trenger hjelp.  
Radiatorene er fylt med vann – husk at radiatoren må stå på, det må være sirkulasjon, når du lufter på vinteren. Hvis ikke kan radiatoren fryse og sprekke med påfølgende vannskader.  

 

Avfallscontainere for beboere i oktober   
Det vil bli satt ut container for blandet avfall utenfor styrerommet mellom oppgang 11 og 13, i uke 42. Dato for når avfallscontainerne er her, vil varsles i oppslag i oppgangen. Vi ber om at det ikke hensettes avfall før containeren er ankommet. Det vil i samme perioden bli satt opp flere mindre containere for innsamling av farlig avfall og el-avfall.  

 

Bytte av enkelte vinduer 

Styret er godt i gang med innhenting og evaluering av tilbud for dette prosjektet. Beboere i leiligheter hvor det skal byttes vinduer og/eller balkongdører, vil varsles i god tid før utskiftningen finner sted.   

 

Brannvern 
Vi minner om at det skal være minst én brann-/røykvarsler i hver leilighet, og det anbefales å ha flere. Test røykvarslerne en gang i måneden ved å trykke på testknappen. Du bør også jevnlig teste at røykvarslerne detekterer røyk ved å tenne en spesialfyrstikk («røykstikker»). Batteriet bør skiftes en gang i året (gjelder ikke brannvarsleren med 10-årsbatteri installert i leiligheter våren 2017). Meld fra til styret dersom 2017-varsleren ikke fungerer.  

Vi vil også minne om at ting ikke skal lagres eller hensettes på fellesområder eller i bodganger, med tanke på frie rømningsveier og brannfare. Vi oppfordrer alle til å gå over sine fellesområder som en liten høstdugnad og kaste i containeren.   

 Bomiljø  

Over sommeren har vi tatt tak i uønsket tagging på fasadene våre. Vi har gått over hele borettslaget med en generell fjerning, samt opprettet en avtale med «Taggefri fasade» på dagens mest utsatte steder, langs granittmuren og gavelvegg nr.23. Disse har da også blitt innsatt med Anti-graffiti.  

Dette er et prøveprosjekt og avtalen kan utvides eller avsluttes etter hva vi ser som nødvendig, men den har allerede vært godt i bruk. Etter innmeldt tagging på disse stedene vil de fjernes inne 48timer. Vaktmester fjerner ellers tagging som kommer på malte flater, mens tagging på tegl utenfor avtale blir samlet opp og fjernet ved behov.  

   

Styret har også etablert blomsterbed foran gavelveggene på nr 1 og 2. Vi håper disse vil øke både trivsel og være med på å kunne forhindre fremtidig tagging.  

   

Detaljregulering - Trondheimsveien 197 C med flere  

Det har nå blitt meldt oppstart av detaljreguleringen for Sinsenbyen fra Byantikvaren. Hensikten er å sikre varig vern av helhetlig kulturmiljø med eksisterende bebyggelse og uteområder for heleSinsenbyen. Saken kan følges her.  

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202100768&sti= 

Styret har sendt inn et innspill med kommentarer til videre detaljregulering.  

 

Hensetting av avfall  

Styret er positive til gjenbruk, men vi ønsker å minne på at alt som blir satt ut bak blokkene til gjenbruk må fjernes senest dagen etter. Ved hensetting vil dette fører til økte kostnader for borettslaget.  

 

Vi vil også minne om at avfallssekker ikke skal stå på vår eiendom lengre enn 48timer. Eventuelle bøter og ekstra kostnader vil bli fakturert beboer.  

   

Sykkelparkering   

Vi vet at det er stor variasjon i antall sykkelplasser og ønsker å fjerne ubrukte/hensatte sykler ved feks. flytting. Sykkel må markeres innen 19.10.21. Sykler uten navn/markering vil bli fjernet.  

Styret ønsker videre å utrede behov for bedre sykkel- og barnevognparkering. 

   

Styret ønsker alle i Schouterrassen en fin høst😊