TAKK FOR EN FANTASTISK SOMMERFEST!
Først av alt så må styre bare få lov til å si: «Tusen takk for en kjempeflott sommerfest!». Det var virkelig herlig å se så mange kjente - og nye ansikt. Og med så god mat og flotte samtaler utover kvelden, så var det tydelig at en slik samling var etterlengtet. Både for store og små. Vi håper alle gleder seg like mye som oss til neste gang vi møtes slik.


NY PRIS PÅ VASKEKORT = HØYERE SALDO
Prisen per vaskekort kommer til å øke fra kr. 200,- til kr. 400,- grunnet ny avtale.* Prisen per vask eller tørk vil dog fortsatt være den samme, altså kr. 20,-. Ved kjøp av nytt vaskekort betyr det at man får høyere disponibel saldo enn før, og kortet skal vare lenger. Vi opplever fra tid til annen at vi ikke får inn nok brukte kort for å fylle på nye, så dette vil forhåpentligvis også sikre at vi alltid har tilgjengelige kort.

* Avtalen gjelder fra 01.09, men prisendringen trer i kraft først ved neste runde påfyll av kort.


BEBOERMØTE / EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret har tidligere informert om at det vil bli avholdt beboermøte / ekstraordinær generalforsamling på senhøsten. Datoen for dette er nå fastsatt og blir 2. november klokken 18:00 i Sinsen kirke. Mer informasjon og formell innkalling vil selvfølgelig bli sendt ut i forkant, men styret ønsker å informere om dato allerede nå, slik at så mange som mulig får anledning til å sette av datoen og delta. Dette ser vi frem til.

Noen av sakene som vil bli tatt opp på beboermøte / ekstraordinær generalforsamling vil naturlig nok være fremtidige prosjekter i borettslaget og annet knyttet opp til spesielt felleskostnader. Dette vet vi det er mange spørsmål om. Det tar dessverre tid å få hentet inn kostander på alle typer arbeid, og prosjekter grunnet både den spesielle tiden vi befinner oss i, etterslep etter epidemien, og krigen i Ukraina. Styret informerer så raskt vi kan når vi har ny informasjon, blant annet gjennom informasjonsbrev på tavle i oppgangene eller brev i postkasse.

Når det kommer til felleskostnader og utgifter så er styret klar over at kostnadsbildet for de fleste er endret, og vurderer dette fortløpende og i tett dialog med rådgiver i Usbl. Styret har stor forståelse for bekymringen til beboere i borettslaget, og deler den samme bekymringen. Vi oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å holde kostnadene nede, og tenke på egen bruk av varmtvann og fyring fremover.


REF. BREV «VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER»
Styret viser til brev sendt til alle beboere datert 18.08.2022 ang. opprettholdelse av økning av felleskostnader. Da det kom noen spørsmål i etterkant av brevet, ønsker vi å forklare det nærmere her.
Som det sto i brevet så er kostnadene knyttet til strøm, varme og varmtvann hittil i år vært høyere enn forventet. I tillegg til å ligge bak budsjett på kr. -128.574,- bare i år, så hadde vi et avvik også i fjor. Avviket har vært delvis dekket inn av oppsparte midler, men dette er det ikke ønskelig at man fortsetter med. Vi vet høye strømpriser vil fortsette, og for å begrense differansen mot budsjett, samt bruk av “sparepenger”, så fastholder vi altså dagens nivå. Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss.


FEIL PÅ FAKTURERING AV FELLESKOSTNADER FOR SEPTEMBER
Som skarpe hoder oppdaget på faktura for september, så var det dessverre enda en gang skjedd en menneskelig feil fra Usbl sin side. Styret har vært i dialog med Usbl og de beklager på det sterkeste at vårt borettslag igjen opplever dette. E-post ble sendt ut til alle beboere som har registrert seg med e-post, men vi velger også å kopiere inn informasjonen fra Usbl under:

«Det har dessverre skjedd en feil med fakturering av felleskostnader for september måned. Feilen har skjedd igjen, på grunn av endringer i systemet til Usbl, og oppdatering av nye husleiegrunnlag. Usbl legger seg flate, og beklager så mye for ulempen.

Løsningen er at fakturaen du nå har mottatt blir kreditert, og du vil motta ny faktura med korrekt beløp. Dersom du har avtalegiro trenger du ikke å foreta deg noe, men hvis du har e-faktura må du slette den fakturaen med høyest beløp, og betale den med minst beløp.

Ta kontakt med Usbl på telefon 22 98 28 00 hvis det er spørsmål til dette.

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget Usbl»


VEDR. ARBEIDET BAK ODDETALLSBLOKKENE
I februar meldte styret at arbeidet bak oddetallsblokkene ville ta noen uker, og at de skulle tekke, støpe og rulle ut ferdigplen ila våren, etter tilbakemelding fra Ragde Eiendom som er eier av bygningen under og ansvarlig for arbeidet. Dette arbeidet har dessverre dratt veldig ut i tid, og styret er i stadig dialog med Ragde for å tilbakeføre området. Vi vet per i dag dessverre ikke når arbeidet vil være ferdig, og kommer tilbake når vi vet mer.


RENTEENDRING PÅ BORETTSLAGETS FELLESGJELD
Handelsbanken har justert renta på borettslagets lån.  
Gjeldende nominell rente fra 27.07.2022 er 2,750 %. 
Gjeldende effektiv rente fra 27.07.2022 blir 2,780 %. 


Med vennlig hilsen Styret