Det ble i infoskrivet for september informert om at alle sykler som er i bruk og skal tas vare på, må tydelig merkes med navn innen 19.10.21.

Vi minner om utsatt frist for å markere syklene sine til onsdag 27.10

Sykler som ikke er markert innen datoen vil bli fjernet.