Status per 1. mai 2023:

  • Tilbud er mottatt fra entreprenører. Styret skal tidlig i mai gjennomføre møte med entreprenør og arkitekt for oppklarende møte og gjennomgang av tilbudsprotokoll.
  • Styret har vært i dialog med flere kunstnere som har besvart på tilbudet og laget skisser. Se skissene her.
  • Styret har laget underlag for en «konkurranse» for fyrhusfasaden. Frist for svar på deltakelse er 12. mars og frist for innsendelse 30. april, slik at ferdige skisser er klart til Generalforsamlingen 30. mai.
  • Styret og USBL har gjennomført mange tilbudsbefaringer sammen med entreprenører gjennom hele vinteren og våren.

 

KORT OM PROSJEKTET: 

1. Schouterrassen borettslag skal denne våren gjennomføre en nødvendig rehabilitering av fyrhuset som ligger mellom Schouterrassen 14 og 16.

2. I den anledning ønsker vi samtidig å oppgradere taket til å bli et fellesområde for beboere i borettslaget. Taket (eller gårdsplassen) ligger fint til med formiddag- og kveldssol, og er sentralt plassert for alle beboerne i Schouterrassen. Likevel har den i lengre tid vært avstengt som et utilgjengelig, inngjerdet område.

3. Fasaden til fyrhuset i dag trenger sårt vedlikehold og vil også bli rehabilitert. Veggen skal pusses og males på nytt, samt vindusrammer, beslag og dører skal males.

 

TAKET / GÅRDSPLASSEN:

Vi ønsker å åpne gårdsplassen igjen og skape en felles møteplass som borettslaget mangler. Her vil vi opparbeide grønne soner med beplantning, sitteplasser og annet som kommer beboerne til gode. Vi ønsker samtidig å lage en trapp fra baksiden av Schouterrassen 14 og opp på gårdsplassen, og fjerne gjerdet bort mot Schouterrassen 16 og ut til Schouterrassen. Slik vil det bli mulig å bevege seg både mellom blokkene og langs hele baksiden av partallsblokkene, samtidig vil det bli enklere å ta seg fra Schouterrassen til Båhusveien ned mot kollektiv forbindelse. En slik forbindelse med trapp er tidligere forankret i en historisk parkplan fra 1936 hentet fra saksinnsyn.

 

FASADEN:

Når fasaden pusses på nytt, ønsker vi en fasade mer tilpasset Sinsenpaletten og omgivelsene rundt. Området i dag er utsatt for tagging og hærverk og vi tror dette kan gi et løft for nærområdet og omgivelsene.

Styret har søkt og fått innvilget 50.000 fra Bydel Grünerløkka for å lage et veggmaleri på fyrhusets fasade. Midlene vil dekke alle kostnadene knyttet til arbeidet. Midlene er øremerket et vegmaleri på fyrhusets fasade, og kan ikke kunne brukes til noe annet. 

 

Mvh Styret