Tidligere i år ble det gjennomført en trivselsundersøkelse i borettslaget. 150 personer besvarte undersøkelsen og la igjen mange, verdifulle kommentarer. Styret tar med resultatene fra undersøkelsen i sitt arbeid med videre forbedringer. 

Her finner du resultatene fra undersøkelsen:

Resultat beboerundersokelse 2021 – Hovedtall

Resultat beboerundersokelse 2021 – Fullstendig rapport