Tidligere i år ble det gjennomført en trivselsundersøkelse i borettslaget, samt spørsmål om ønsker rundt fyrhusrehabiliteringen. 79 personer besvarte undersøkelsen og la igjen mange, verdifulle kommentarer. Styret takker for deltakelsen og tar med resultatene fra undersøkelsen i sitt arbeid med videre forbedringer. 

Her finner du resultatene fra undersøkelsen:

Resultat beboerundersokelse 2022 – Hovedtall

Resultat beboerundersokelse 2022 – Fullstendig rapport