Det er gledelig å endelig kunne annonsere at søknaden vår hos PBE er godkjent!  
 
Vi i styret ønsker å benytte anledningen til å takke for tålmodigheten og forståelse omkring forsinkelsen på prosjektet. Når det er sagt ønsker vi å betrygge dere og fortsette informasjonen så godt vi kan.  

Styret har hatt møte med entreprenør og USBL tidligere denne uken for å avklare status og fremdriftsplan. Frem til en revidert fremdriftsplan foreligger har vi lagt en midlertidig plan og ønsker derfor å varsle dere om at arbeidet begynner allerede 25–28. mars. Entreprenør og underentreprenør vil disse dagene rigge opp til oppstart, så alt er klart til over påske. Det vil være noe støyende arbeid disse dagene, men siste del av prosjektet som omhandler pigging og større omfang vil bli lagt til uka etter påske.  

Har dere spørsmål, husk å ta kontakt med styret per e-post på styret@schouterrassenborettslag.no  
 
Med vennlig hilsen 
Styret