Styret ønsker igjen å takke for tålmodigheten og forståelsen omkring forsinkelsen på prosjektet. Vi nærmer oss nå sluttfasen av prosjektet og det vil derfor i tiden fremover være støyende arbeid på anleggsplassen.
Dette er et forvarsel på støyende arbeid de kommende uker. Mer detaljert støyvarsel vil komme.


informasjon om bygge- og anleggsstøy – Gnr/bnr: 83/184 Schouterrassen 14

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 27.05.2024 – 31.05.2024 i tidsintervallene kl.07:00-19:00 .
Det vil disse bli jobbet med forskaling for tak i fyrrommet.

Det skal utføres en blanding av støyende og sterkt støyende arbeid i perioden 03.06.2024 – 07.06.2024 i tidsintervallene kl. 07:00-19:00.
Det vil i dette tidsrom blir arbeidet med støping av taket inne i fyrhuset og pigging av dekket (utomhus)

Det skal utføres en svært støyende arbeid i perioden 10.06.2024-14.06.2024 i tidsintervallene kl 07:00-19:00.
Det vil bli utført pigging av dekket og klargjøring for dekkestøp.

 

Entreprenør skal gjøre følgende for å redusere ulempene:

  • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
  • Vi vil etablere faste pauser fra sterkt støyende arbeider.
  • Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.


Vi vil holde dere oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende hvis det skulle forekomme.
Har dere spørsmål knyttet, husk å ta kontakt med styret per e-post på styret@schouterrassenborettslag.no