Styret ønsker å takke for tålmodigheten omkring forsinkelsen på prosjektet. Vi nærmer oss sluttfasen av prosjektet og det vil derfor i tiden fremover være støyende arbeid på anleggsplassen. 


informasjon om bygge- og anleggsstøy – Gnr/bnr: 83/184 Schouterrassen 14

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 18.06.2024 – 31.08.2024 i tidsintervallene kl.07:00-19:00.

Det skal utføres sterkt støyende arbeid i perioden 18.06.2024 – 31.08.2024 i tidsintervallene kl. 08:00-17:00.

 

Entreprenør skal gjøre følgende for å redusere ulempene:

  • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
  • Vi vil etablere faste pauser fra sterkt støyende arbeider.
  • Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.


Vi vil holde dere oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende hvis det skulle forekomme.
Har dere spørsmål knyttet, husk å ta kontakt med styret per e-post på styret@schouterrassenborettslag.no