På vegne av styret i Schouterrassen borettslag sendte Boligbyggelaget Usbl nylig brev til alle beboere. Informasjonen i brevet følger under: 

Varsel om endring av felleskostnader.

Styret i Schouterrassen borettslag vedtok på styremøte 10.02.2022 å øke andel felleskostnader til drift med 15 % fra 01.04.2022 - 31.08.2022. Her ble det opplyst om at det ville bli gjort en ny vurdering, basert pa utviklingen i strømprisene. Styret har kommet frem til at økningen må opprettholdes, og at felleskostnadene vil være pa dette nivået videre. Styret vil til enhver tid gjøre vurderinger av borettslagets kostnader og inntekter, og alle beboere vil bli varslet dersom det kommer nye endringer i felleskostnadene knyttet til drift

Borettslagets kostnader knyttet til strøm, varme og varmtvann er hittil i år høyere enn hva vi budsjetterte med. Hittil i år er det avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til strøm, varme og varmtvann på kr. -128 574,54,-. På bakgrunn av dette vil det også bli nødvendig med ytterligere økning senere i år.

Felleskostnader til dekning av renter og avdrag på lån vil bli justert iht. bankens nedbetalingsplan.

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget Usbl

Pâ vegne av Styret I Schouterrassen borettslag