DUGNAD

I april ble det gjennomført dugnad i borettslaget. Det var mange som møtte opp og tok i et skikkelig tak – og borettslaget vårt bærer nå virkelig preg av alt det flotte arbeidet som ble gjort. Tusen takk til alle som møtte opp, barn, unge og voksne! Inkludert det praktfulle været, ga dugnaden bare en liten forsmak på hvor fin sommeren kan bli sammen med så gode naboer.

 

MANGLER DU DIN SYKKEL ETTER DUGNAD?

Under dugnaden ble det fjernet sykler som fortsatt hadde sin gule merkelapp på. Hvis du mener din sykkel ble tatt ved en feil, send en e-post til Styret merket «Sykkeldugnad» innen 09. mai. Noen fra Styret vil arrangere tid for uthenting av sykkel sammen med deg. NB: Det er ikke mulig å hente ut sykkel som ikke er din. Gamle sykler går videre til gjenbruk, og for at eksisterende og nye beboere skal få plass til sine sykler.  

 

VEDR. ARBEIDET BAK ODDETALLSBLOKKENE

Vi vet det er mange nye beboere som ikke har fått med seg hvorfor det er en aldri så liten betongjungel og gravemaskin bak oddetallsblokkene. Og for de som vet, så er det mange som lurer på når arbeidet er ferdig. I fjor hadde vi en større vannlekkasje på delen som nå er inngjerdet og gresset måtte fjernes og nytt dekke legges. Ragde Eiendom skulle i henhold til avtalen tilbakestille området slik det var før vannlekkasjen, men det har ikke vært praktisk å gjøre det før vinteren er på hell. Det er den nå. Det er bekreftet at gress vil bli lagt og ferdigstilt senest gjennomført innen 15. mai. Gjerder er nå satt opp, jord er kjørt inn på borettslaget eiendom, området er ryddet og gjort klart til ferdigstilling. Styret følger opp saken tett.

 

KONTROLLER SLUK PÅ BALKONGEN

Nå som snø og is har smeltet og drar med seg blader, kvister og andre materialer fra balkongen ned i slukene, er det lurt å ta en ekstra sjekk av dem. Det skal til enhver tid være fri sikt til sluket. Dersom det er lagt dekke over sluket, må dette tilpasses slik at det er mulig å føre tilsyn og rens. Dette fordi oversvømmelse på balkongen vil presse vannet inntil bygningskroppen og kan medføre fuktinntrengning både i egen og andres leilighet. Skulle det oppstå er dette ikke en skade som dekkes av borettslagets forsikringsselskap, men andelseiers ansvar. Det er derfor alltid bedre å sjekke sluket en gang for ofte. 

 

BEBOERUNDERSØKELSE 2023

Det er herlig å lese at så mange ønsker å investere i borettslaget og felleskapets beste, ved å ta seg tid til å dele sin mening! Du finner hele resultatet på hjemmesiden vår (skann QR-koden som står i sammendraget hengt opp på tavlen). Styret bruker besvarelsene til å vurdere tiltak for det kommende året. Enkelte av tiltakene kan delvis dekkes av eksisterende prosjekter, deriblant ønske om mer beplanting, sittegrupper, sykkelparkering via prosjektet med fyrhuset. Andre tiltak bør ganske enkelt la seg gjennomføre, som ønske om flere arenaer for å møte sine naboer. Styret har vært i dialog med Wembley som gjerne stiller sine lokaler til rådighet for blant annet pub quiz. Karaoke også for de som våger, men vi tror noe litt mer lavterskel er bedre å starte med.

 

FYRHUSET

I beboerundersøkelsen ble også nevnt ønske om mer informasjon rundt fyrhuset. Det er ikke alltid dette er plass til i infoskriv eller ny informasjon er klart samtidig. Styret har derfor laget en egen side på hjemmesiden, hvor vi kan legge til noe mer detaljert informasjon underveis. Fyrhuset vil selvfølgelig også være et punkt under Generalforsamlingen 30. mai.

Ønsker alle beboere en fantastisk mai!
Hilsen Styret